Εθνική στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά

Το θέμα της αποτελεσματικής και δημιουργικής αξιοποίησης του διαδικτύου με ασφάλεια, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα αποτελεί έναν από τους πρωτεύοντες στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η βέλτιστη εκμετάλλευση του δυναμικού που διαθέτουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να ευνοηθεί η καινοτομία, η οικονομική ανάπτυξη και η πρόοδος αποτελεί εξάλλου το περιεχόμενο του ψηφιακού θεματολογίου που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2010.

Η κυπριακή πολιτεία ακολουθεί ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις για το θέμα αυτό, με πρόσφατη την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια  της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Απόφασης 74.721, Ημερ. Απόφασης 14/2/13 και Ημερ. Ανάθεσης 27/3/13) υπό τον συντονισμό του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποδέχτηκε την πρόσκληση για συντονισμό της Ομάδας Εργασίας για το Ασφαλές Διαδίκτυο για τα παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς κάτω από τη Δράση 14.

Η Ομάδα Εργασίας με βάση το Έγγραφο Εργασίας που ανέπτυξε ετοιμάζει Εθνική στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά  με στόχο την υπεύθυνη και ασφαλή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την περίοδο 2017-2020 και σχέδιο δράσης για την υλοποίησή της.

Ο σχεδιασμός πρότασης εθνικής στρατηγικής για την  ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα ψηφιακής  ασφάλειας θα απευθύνεται στα παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, ούτως ώστε να καταστούν κριτικοί και υπεύθυνοι χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών και να αναπτύξουν κουλτούρα ασφαλούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών.

 
     GERIET
     Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ypourgeio paidias & politismou
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Paidagwgiko Kyprou
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου