Οργανισμός: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Περίοδος υλοποίησης: Από 01 Ιαν. 2016 Μέχρι 31 Δεκ. 2019
Επαναλαμβανόμενη ετήσια δράση: Ναι
Κατάσταση: Εγκεκριμένη
Πλαίσιο Δράσης: Horizon 2020. Marie Curie Research and Innovation Staff Exchanges
Προϋπολογισμός δράσης: 2,160,000.00 Εύρω
Ακροατήριο: γονείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ευρύτερο κοινό, νέοι, παιδιά
Είδος έργου: ερευνητικό
Ημερομηνία καταχώρησης: 07 Apr 2017

ENCASE

Στόχοι
 • Δίκτυα συνεργασίας – εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής συμμετοχή
 • Ενεργή εμπλοκή της πολιτείας και των κοινωνικών θεσμών
 • Ενθάρρυνση της παραγωγής δημιουργικού και εκπαιδευτικού διαδικτυακού υλικού για παιδιά
 • Επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα/τυπική εκπαίδευση (formal education) – δημόσια και ιδιωτική
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης κουλτούρας αξιοποίησης του διαδικτύου
 • Νομοτεχνικό Πλαίσιο
 • Πιστοποίηση
 • Προώθηση θετικών διαδικτυακών εμπειριών για μικρά παιδιά
 • Ταχύτερος και συστηματικός εντοπισμός υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που διαδίδεται μέσω διά
 • Τεχνολογική υποδομή
Περιγραφή
ENCASE will leverage the latest advances in usable security and privacy to design and implement a browser-based architecture for the protection of minors from malicious actors in online social networks. The ENCASE user-centric architecture will consist of three distinct services, which can be combined to form an effective protective net against cyberbullying and sexually abusive acts: a) a browser add-on with its corresponding scalable back-end software stack that collects the users’ online actions to unveil incidents of aggressive or distressed behavior; b) a browser add-on with its associated scalable software stack that analyses social web data to detect fraudulent and fake activity and alert the user; and c) a browser add-on that detects when a user is about to share sensitive content (e.g., photos or address information) with an inappropriate audience and warns the user or his parents of the imminent privacy threat. The third add-on has usable controls that enable users to protect their content by suggesting suitable access lists, by watermarking, and by securing the content via cryptography or steganography. The three browser add-ons and the back-end social web data analytics software stack will be assessed with user studies and piloting activities and will be released to the public. The foundation of the research and innovation activities will be a diligently planned inter-sectorial and interdisciplinary secondment program for Experienced and Early Stage Researchers that fosters knowledge exchange. The academic partners will contribute know-how on user experience assessment, large scale data processing, machine learning and data-mining algorithm design, and content confidentiality techniques. The industrial partners will primarily offer expertise in production-grade software development, access to real-world online social network data, and access to numerous end-users through widely deployed products.
Θέματα
 • Διαδικτυακό υλικό υψηλής ποιότητας για παιδιά και νέους
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης
 • Εξασφάλιση ασφαλών διαδικτυακών υποδομών και περιβάλλοντος
 • Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών
Άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς
UCL, London, UK University College London Computer Science AUTH, Salonica, Greece Aristotle University Department of Informatics ROMA3, Rome, Italy Università degli Studi Roma Tre Department of Engineering, Section of Applied Electronics/Biometrics and Multimedia Forensics Lab TID, Barcelona, Spain Telefonica Investigacion y Desarrollo, Scientific Group Limassol, Cyprus SignalGeneriX, LTD, R&D CYR, Nicosia, Cyprus CY.R.I.C Cyprus Research and Innovation Center Ltd R&D LST, Milton Keynes UK LSTech LTD R&D
Φωτογραφίες
     GERIET
     Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ypourgeio paidias & politismou
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Paidagwgiko Kyprou
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου