Οργανισμός: ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Περίοδος υλοποίησης: Από 01 Οκτ. 2016 Μέχρι 01 Οκτ. 2018
Επαναλαμβανόμενη ετήσια δράση: Οχι
Κατάσταση: Εγκεκριμένη
Πλαίσιο Δράσης: ERASMUS+ Key Action 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
Προϋπολογισμός δράσης: ERASMUS+ KA 2

Ευρωπαϊκό έργο NEsTOR

Περιγραφή
NEStOR: Networked European School Web Radio

Το έργο “NEStOR”: Networked European School Web Radio αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα είναι εξέλιξη του ήδη υπάρχοντος μαθητικού ραδιοφώνου European School Radio (http://europeanschoolradio.eu και http://esradiosociety.eu).

Η διαδικτυακή πύλη που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, θα διευκολύνει τη διακρατική συνεργασία σε όλη την Ευρώπη, με τη μάθηση να αποτελεί πρόκληση, προωθώντας τις ραδιοφωνικές παραγωγές και άλλα πολιτιστικά προϊόντα. Το έργο θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία και θα αναπτύσσει δεξιότητες προκειμένου να ενσωματωθούν επιτυχώς, με καινοτόμο τρόπο, οι ραδιοφωνικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση.  Το πρόγραμμα θα παρέχει μια ισχυρή και ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα σε θέματα όπως τα μαθηματικά, την επιστήμη, τις γλώσσες, την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία κ.α.   Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική στη χρήση και από μαθητές με ειδικές ανάγκες.  Σε γενικές γραμμές, η ραδιοφωνική παραγωγή θα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, χωρίς διακρίσεις, ενώ δεν θα απαιτείται κάποια αυστηρή αξιολόγηση για τη συμμετοχή τους στο έργο.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο έργο θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην περιοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της δημοσιογραφίας, της ηχοληψίας κ.α. Παράλληλα, οι συμπαραγωγές με σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα βοηθήσει στη διάχυση των πολιτισμών των χωρών αυτών.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της διαδικτυακής συνεργασίας, της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή των ραδιοφωνικών εκπομπών, τις καλές πρακτικές από άλλους εκπαιδευτικούς, τη βοήθεια άλλων επαγγελματιών, καθώς και τα επιμορφωτικά μαθήματα και σεμινάρια.  Μέσα από τις δραστηριότητες, όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη διαδικασία παραγωγής ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με την υποστήριξη των συμβούλων του έργου για να μάθουν πώς να εφαρμόζουν παρόμοια σενάρια στην τάξη τους, στα πλαίσια των αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 
Συντονιστής του έργου είναι η επιστημονική εταιρεία Διαπολιτισμικό Διαθεματικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας στην Ελλάδα και επιπλέον εταίρους το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στην Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Aalborg στη Δανία.  Παράλληλα, στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι τα σχολεία: Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Kaunas district Garliava Jouzas Luksa High School. 

Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  ERASMUS+ (Key Action 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών) και έχει εγκριθεί με χρηματοδότηση ύψους €177,189.
Άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς
Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην Ελλάδα (συντονιστής),
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στην Ελλάδα,
Πανεπιστήμιο Aalborg στη Δανία 
Γυμνάσιο Αγλαντζιάς,
Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Kaunas district Garliava Jouzas Luksa High School.
     GERIET
     Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ypourgeio paidias & politismou
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Paidagwgiko Kyprou
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου