Οργανισμός: ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Περίοδος υλοποίησης: Από 01 Μαρ. 2015 Μέχρι 01 Μαρ. 2018
Επαναλαμβανόμενη ετήσια δράση: Οχι
Κατάσταση: Εγκεκριμένη
Πλαίσιο Δράσης: Erasmus+ Key Action 3 - Support for policy reform - Prospective initiatives
Προϋπολογισμός δράσης: Κρατικός προϋπολογισμός ΥΠΠ, ευρωπαϊκό έργο ΜΕΝΤΕΡ

Ευρωπαϊκό έργο ΜΕΝΤΕΡ: Καθοδηγώντας μια τεχνολογικά υποστηριζόμενη παιδαγωγική

Περιγραφή

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) ανταποκρίνεται στην ανάγκη της Ευρώπης για α) εκπαιδευτικούς που να είναι σε θέση να καινοτομούν χρησιμοποιώντας ΤΠΕ στην τάξη τους και β) για νέα δεδομένα για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Με βάση τα πιο πάνω, το MENTEP παρέχει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης (SAT- Self Assessment Tool) που βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χρήση και ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία τους για να βελτιώσουν τη μάθηση των μαθητών τους (Technology-Enhanced Teaching - ΤΕΤ). Επιδιώκει να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό η χρήση ενός ερωτηματολογίου-εργαλείου αυτοαξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς αναπτύσσει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες με ασφάλεια και με τρόπο ουσιαστικό για τη διδασκαλία.
 
Συντονιστής του προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus +, είναι το European Schoolnet. Στο έργο συμμετέχουν 16 εταίροι από 13 χώρες Ευρωπαϊκές χώρες και οι εταίροι από την Κύπρο είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 
Ιστοσελίδα έργου: http://mentep.eun.org/
 
Σχετικό ενημερωτικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=SCAw_ndX3BY
 
Έντυπο ενημερωτικό δελτίο (σε μορφή PDF)  http://www.e-epimorfosi.ac.cy/mentep/mentep_greek.pdf
 
Διάρκεια: Από τον Μάρτιο 2015 μέχρι τον Φεβρουάριο 2018
 
Βασικές δραστηριότητες
Οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν μαζί ένα κοινό εργαλείο και θα το δοκιμάσουν σε πιλοτικές εφαρμογές σε περίπου 10 χώρες.

 • Το νέο διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης – αξιόπιστο, φιλικό προς το χρήστη και εφαρμόσιμο - θα βασιστεί σε παρόμοια υφιστάμενα εργαλεία. Οι εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιώντας το εργαλείο, θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές και υποστήριξη μέσα από εθνικές διαδικτυακές  πλατφόρμες. Θα είναι δυνατή η αναθεώρηση και προσαρμογή του τελικού εργαλείου σε μελλοντικές ανάγκες.
 • Τουλάχιστον 1000 εκπαιδευτικοί από κάθε συμμετέχουσα χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών. Ανώνυμα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω του διαδικτυακού εργαλείου θα διευκολύνουν την παρακολούθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε ατομικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ανάδειξη της επίδρασης του εργαλείου στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
 • Το έργο θα διερευνήσει επίσης τη σκοπιμότητα μιας Πανευρωπαϊκής πιστοποίησης για τις δεξιότητες ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.
 
Αναμενόμενα αποτελέσματα
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων αλλά και της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην τάξη
 • Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που είναι σε θέση να εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ
 • Ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης
 • Ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού επαγγέλματος
 • Βελτίωση των δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες για επιμόρφωση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
 • Προώθηση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στη διδακτική πράξη
 
 
Χρονοδιάγραμμα Έργου
 
Μάρτιος – Οκτώβριος 2015 Οκτώβριος 2015 – Μάρτιος 2016 Απρίλιος – Αύγουστος 2016 Σεπτέμβριος 2016 – Μάιος 2017 Ιούνιος 2017 – Φεβρουάριος 2018
Σχεδίαση πρωτότυπου εργαλείου
 • Ανάλυση των υφιστάμενων εργαλείων
 • Ορισμός του περιεχομένου του νέου εργαλείου
Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου
 • Ανάπτυξη του νέου πρωτοτύπου εργαλείου και των εθνικών πυλών/συστημάτων  υποστήριξης
 • Δειγματοληψία από σχολεία / εκπαιδευτικούς για δοκιμές στα σχολεία
Αρχική δοκιμή του εργαλείου & προσαρμογή του Εφαρμογή σε σχολεία Αξιολόγηση
MOOCs και μελέτη σκοπιμότητας για πιστοποίηση
 

Παρεμβάσεις στη σχολική μονάδα, έρευνα δράση
Ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών
Άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς
Εταίροι του έργου:

EUN PARTNERSHIP AISBL BRUXELLES BE  (Coordinator)
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE FUTUROSCOPE CEDEX FR
COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE & PRESS DIOPHANTUS RION ACHAIAS EL
DUM ZAHRANICNI SPOLUPRACE PRAHA CZ
FONDAZIONE BRUNO KESSLER TRENTO IT
HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SIHTASUTUS TALLINN EE
INDIRE ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA FIRENZE IT
MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA Lisboa PT
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE MADRID ES
Ministry of Education and Culture, Cyprus Nicosia CY
OPETUSHALLITUS HELSINKI FI
PAIDAGOGIKO INSTITOUTO KYPROU NICOSIA CY
SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN OSLO NO
UGDYMO PLETOTES CENTRAS VILNIUS LT
UNI-C - STYRELSEN FOR IT OG LAERING COPENHAGEN DK
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSTVO LJUBLJANA SI
     GERIET
     Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ypourgeio paidias & politismou
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Paidagwgiko Kyprou
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου