Παρουσίαση Δράσεων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε τις δράσεις που υποβλήθηκαν από διάφορους φορείς στην Κύπρο σε σχέση με την αξιοποίηση του διαδικτύου.

Επιλέξτε Πεδία
 • Τίτλος Δράσης
 • Οργανισμός
 • Περίοδος υλοποίησης
 • Κατάσταση
 • Λέξεις Κλειδιά
 • Πλαίσιο Δράσης
 • Ακροατήριο
 • Περιγραφή
 • Άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς
 • Θέματα
 • Στόχοι
 • Είδος έργου
Τίτλος Οργανισμός Περίοδος υλοποίησης Κατάσταση Λέξεις Κλειδιά Πλαίσιο Δράσης Ακροατήριο Περιγραφή Άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς Θέματα Στόχοι Είδος έργου
Ημερίδες ενημέρωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο Γ.Κ.Η.Ε. - Αστυνομία Κύπρου Από 01 Φεβ. 2017
Μέχρι 31 Μαρ. 2017
Εγκεκριμένη Ημερίδες ενημέρωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο   ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
CYTA
Παγκύπρια Σχολή Γονέων
Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.
CNTI
συνεργασία και με MTN το 2016 και 2017 
άλλοι φορείς εντός Κύπρου
Ημερίδες και συνέδρια για το θέμα της Ασφαλούς Χρήσης του Διαδικτύου και για την Παιδεία για τα Μέσα ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Φεβ. 2017
Μέχρι 31 Μαρ. 2017
Εγκεκριμένη Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ γονείς, εκπαιδευτικοί, ευρύτερο κοινό, νέοι, παιδιά Ημερίδες και συνέδρια για το θέμα της Ασφαλούς Χρήσης του Διαδικτύου και για την Παιδεία για τα Μέσα Διεθνής Μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (2η Τρίτη κάθε Φεβρουαρίου) - Διοργάνωση Ημερίδας (σε παγκύπριο επίπεδο) που απευθύνεται στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
CYTA
Γ.Κ.Η.Ε. - Αστυνομία Κύπρου
CNTI
MTN (τα έτη 2016, 2017) 
Παγκύπρια Σχολή Γονέων
Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.
άλλοι φορείς εντός Κύπρου
Ημερίδες ενημέρωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο CYTA Από 01 Φεβ. 2017
Μέχρι 31 Μαρ. 2017
Εγκεκριμένη Οργάνωση της ετήσιας ημερίδας με ομιλητές, άλλες δράσεις κατά τη διάρκεια της ημερίδας κλπ ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
CYTA
Γ.Κ.Η.Ε. - Αστυνομία Κύπρου
Παγκύπρια Σχολή Γονέων
Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ.
CNTI
συνεργασία και με MTN το 2017 
άλλοι φορείς εντός Κύπρου
Διαλέξεις σε γονείς, εταιρείες και άλλα οργανωμένα σύνολα Γ.Κ.Η.Ε. - Αστυνομία Κύπρου Από 01 Ιαν. 2017
Μέχρι 31 Δεκ. 2017
Εγκεκριμένη Διαλέξεις σε γονείς, εταιρείες και άλλα οργανωμένα σύνολα  ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Ιστοελίδα CytaSafety CYTA Από 01 Ιαν. 2017
Μέχρι 31 Δεκ. 2017
Εγκεκριμένη Ιστοελίδα CytaSafety  Ιστοσελίδα η οποία περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο για υπολογιστές, πλοηγούς διαδικτύου, κινητά τηλέφωνα, social media
HFCBeatBullying app και γραμμή 116111 CYTA Από 01 Ιαν. 2017
Μέχρι 31 Δεκ. 2017
Εγκεκριμένη HFCBeatBullying app και γραμμή 116111 Εφαρμογή που παρέχεται σε συνεργασία με το “Hope for Children” UNCRC Policy Centre (The United Nations Convention on the Rights of the Child) για την προώθηση εκστρατείας κατά του σχολικού εκφοβισμού “Beat Bullying”. Hope for Children
Υπηρεσία Cleanfeed CYTA Από 01 Ιαν. 2017
Μέχρι 31 Δεκ. 2017
Εγκεκριμένη Υπηρεσία Cleanfeed Υπηρεσία που  εμποδίζει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν παράνομο περιεχόμενο με βάση την Κυπριακή νομοθεσία. IWF, Interpol, Europol
SafeMobile CYTA Από 01 Ιαν. 2017
Μέχρι 31 Δεκ. 2017
Εγκεκριμένη Εργαλείο που δίνει δυνατότητα στους γονείς να παρέχουν ελεγχόμενη ελευθερία και να προστατεύουν τα παιδιά τους, όταν χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο
Φίλτρο Safe Internet για σταθερή σύνδεση CYTA Από 01 Ιαν. 2017
Μέχρι 31 Δεκ. 2017
Εγκεκριμένη Φίλτρο Safe Internet για σταθερή σύνδεση
Βιωματικά Εργαστήρια για την Παιδεία για τα Μέσα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Από 03 Οκτ. 2016
Μέχρι 20 Ιουν. 2017
Εγκεκριμένη Προσπάθεια ευαισθητοποίησης παιδιών ώστε να αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα τις διαφημίσεις παιδιά Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησαν στη διεξαγωγή βιωματικών εργαστήριων για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στα μηνύματα που προσλαμβάνουν από τα ΜΜΕ και στην κριτική αντιμετώπιση των πληροφοριών και των μηνυμάτων που μεταδίδονται. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης, Ενθάρρυνση της παραγωγής δημιουργικού και εκπαιδευτικού διαδικτυακού υλικού για παιδιά σχολική παρέμβαση,
Ευρωπαϊκό έργο NEsTOR ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Οκτ. 2016
Μέχρι 01 Οκτ. 2018
Εγκεκριμένη ERASMUS+ Key Action 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών NEStOR: Networked European School Web Radio Το έργο “NEStOR”: Networked European School Web Radio αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα είναι εξέλιξη του ήδη υπάρχοντος μαθητικού ραδιοφώνου European School Radio (http://europeanschoolradio.eu και http://esradiosociety.eu). Η διαδικτυακή πύλη που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, θα διευκολύνει τη διακρατική συνεργασία σε όλη την Ευρώπη, με τη μάθηση να αποτελεί πρόκληση, προωθώντας τις ραδιοφωνικές παραγωγές και άλλα πολιτιστικά προϊόντα. Το έργο θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία και θα αναπτύσσει δεξιότητες προκειμένου να ενσωματωθούν επιτυχώς, με καινοτόμο τρόπο, οι ραδιοφωνικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση.  Το πρόγραμμα θα παρέχει μια ισχυρή και ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα σε θέματα όπως τα μαθηματικά, την επιστήμη, τις γλώσσες, την ιστορία, τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία κ.α.   Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική στη χρήση και από μαθητές με ειδικές ανάγκες.  Σε γενικές γραμμές, η ραδιοφωνική παραγωγή θα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, χωρίς διακρίσεις, ενώ δεν θα απαιτείται κάποια αυστηρή αξιολόγηση για τη συμμετοχή τους στο έργο. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο έργο θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην περιοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της δημοσιογραφίας, της ηχοληψίας κ.α. Παράλληλα, οι συμπαραγωγές με σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα βοηθήσει στη διάχυση των πολιτισμών των χωρών αυτών.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της διαδικτυακής συνεργασίας, της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή των ραδιοφωνικών εκπομπών, τις καλές πρακτικές από άλλους εκπαιδευτικούς, τη βοήθεια άλλων επαγγελματιών, καθώς και τα επιμορφωτικά μαθήματα και σεμινάρια.  Μέσα από τις δραστηριότητες, όλοι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη διαδικασία παραγωγής ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με την υποστήριξη των συμβούλων του έργου για να μάθουν πώς να εφαρμόζουν παρόμοια σενάρια στην τάξη τους, στα πλαίσια των αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   Συντονιστής του έργου είναι η επιστημονική εταιρεία Διαπολιτισμικό Διαθεματικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας στην Ελλάδα και επιπλέον εταίρους το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στην Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Aalborg στη Δανία.  Παράλληλα, στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι τα σχολεία: Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Kaunas district Garliava Jouzas Luksa High School.  Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  ERASMUS+ (Key Action 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών) και έχει εγκριθεί με χρηματοδότηση ύψους €177,189. Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην Ελλάδα (συντονιστής),
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στην Ελλάδα,
Πανεπιστήμιο Aalborg στη Δανία 
Γυμνάσιο Αγλαντζιάς,
Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Kaunas district Garliava Jouzas Luksa High School.
Ευρωπαϊκό έργο EduWeb ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Οκτ. 2016
Μέχρι 01 Οκτ. 2018
Εγκεκριμένη ERASMUS+ Key Action 2: Strategic Partnerships for school education EduWeb: Combating Digital Exclusion: Children educate digitally illiterate adults in safe and creative web Το EduWeb έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων / ινστιτούτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου. Στόχος είναι οι ίδιοι οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενήλικων μελών των οικογενειών τους και στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου. Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το EduWeb σκοπεύει να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική πύλη για τη φιλοξενία και διάθεση του κοινού εκπαιδευτικού υλικού τόσο για αρχάριους, όσο και για προχωρημένους χρήστες του Διαδικτύου. Επιπλέον, η πύλη θα παρέχει ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την on-line εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν τους μαθητές στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές από απλοί χρήστες του Διαδικτύου, θα γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές των ενήλικων (και ειδικότερα των ηλικιωμένων) μελών των οικογενειών τους, συνδράμοντας στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ευρωπαίων πολιτών, μέσω πιο αποτελεσματικών και καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων. Η δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2: Strategic Partnerships for school education και έχει εγκριθεί με συνολική χρηματοδότηση ύψους €219,305. Οι εταίροι που συμμετέχουν από το Ηνωμένο Βασίλειο (το οποίο κατετάγη ως η έκτη χώρα στο Digital Economy Society (DESI) Index 2016 [1]), θα συνεισφέρουν τις καλές πρακτικές χρήσης και αξιοποίησης του Διαδικτύου, που θα προσαρμοστούν αναλόγως από τους εταίρους στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και στην Ιταλία, συμβάλλοντας στην προσπάθεια των χωρών αυτών για καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των πολιτών τους, αλλά και στον ευρύτερο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί μία από τις πιο δυναμικές και ανταγωνιστικές οικονομίες της γνώσης στον κόσμο. Συντονιστής οργανισμός του προγράμματος «EduWeb» είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και εταίροι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» (GR), το Bournemouth University (UK), το Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (IT), το Ministry of Youth and Sports of the Republic of Bulgaria (BG), το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών (GR), το Λύκειο Αραδίππου (CY), το Isle of Portland Aldridge Community Academy (UK) και το Istituto Istruzione Superiore – EINAUDI- SCARPA (IT). Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (συντονιστής) 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» (GR)
Bournemouth University (UK),
fficio Scolastico Regionale per il Veneto (IT),
Ministry of Youth and Sports of the Republic of Bulgaria (BG),
Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών (GR),
Λύκειο Αραδίππου (CY),
Isle of Portland Aldridge Community Academy (UK)
stituto Istruzione Superiore – EINAUDI- SCARPA (IT)
Διαλέξεις σε σχολεία Γ.Κ.Η.Ε. - Αστυνομία Κύπρου Από 01 Σεπ. 2016
Μέχρι 30 Ιουν. 2017
Εγκεκριμένη Διαλέξεις σε σχολεία  Μετά από αίτημα των διευθύνσεων των σχολείων πραγματοποιούνται περί τις 60 διαλέξεις τον χρόνο σε Δημοτικά. Γυμνάσια και Λύκεια 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
 
 
Διαλέξεις σε σχολεία για μαθητές με θέμα της ασφάλεια του διαδικτύου CYTA Από 01 Σεπ. 2016
Μέχρι 30 Ιουν. 2017
Εγκεκριμένη Επισκέψεις σε σχολεία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Διαλέξεις για γονείς με θέμα της ασφάλεια του διαδικτύου CYTA Από 01 Σεπ. 2016
Μέχρι 30 Ιουν. 2017
Εγκεκριμένη γονείς Διαλέξεις  για γονείς με θέμα της ασφάλεια του διαδικτύου Επισκέψεις σε σχολεία / συνδέσμους γονέων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,
Ομοσπονδίες γονέων
Διαλέξεις σε κατασκηνώσεις και άλλους χώρους για μαθητές με θέμα της ασφάλεια του διαδικτύου CYTA Από 01 Σεπ. 2016
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη Επισκέψεις στους χώρους Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,
Σώμα Προσκόπων,
Ομοσπονδίες γονέων
άλλοι φορείς
Διάδοση έντυπου υλικού στα Δημοτικά Σχολεία Γ.Κ.Η.Ε. - Αστυνομία Κύπρου Από 01 Σεπ. 2016
Μέχρι 30 Ιουν. 2017
Εγκεκριμένη Διάδοση έντυπου υλικού στα Δημοτικά Σχολεία  Κάθε χρόνο διαμοιράζεται το έντυπο υλικό στις πέμπτες τάξεις δημοτικών σχολείων   Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Ευρωπαϊκό έργο CYberSafety ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Ιουλ. 2016
Μέχρι 31 Αυγ. 2018
Εγκεκριμένη Κέντρο Αφαλούς Διαδικτύου Κύπρου ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κυπριακό Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παγκύπρια Σχολή Γονέων, Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας Κύπρου, CYTA και MTN
ENCASE Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Από 01 Ιαν. 2016
Μέχρι 31 Δεκ. 2019
Εγκεκριμένη Horizon 2020. Marie Curie Research and Innovation Staff Exchanges γονείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ευρύτερο κοινό, νέοι, παιδιά ENCASE will leverage the latest advances in usable security and privacy to design and implement a browser-based architecture for the protection of minors from malicious actors in online social networks. The ENCASE user-centric architecture will consist of three distinct services, which can be combined to form an effective protective net against cyberbullying and sexually abusive acts: a) a browser add-on with its corresponding scalable back-end software stack that collects the users’ online actions to unveil incidents of aggressive or distressed behavior; b) a browser add-on with its associated scalable software stack that analyses social web data to detect fraudulent and fake activity and alert the user; and c) a browser add-on that detects when a user is about to share sensitive content (e.g., photos or address information) with an inappropriate audience and warns the user or his parents of the imminent privacy threat. The third add-on has usable controls that enable users to protect their content by suggesting suitable access lists, by watermarking, and by securing the content via cryptography or steganography. The three browser add-ons and the back-end social web data analytics software stack will be assessed with user studies and piloting activities and will be released to the public. The foundation of the research and innovation activities will be a diligently planned inter-sectorial and interdisciplinary secondment program for Experienced and Early Stage Researchers that fosters knowledge exchange. The academic partners will contribute know-how on user experience assessment, large scale data processing, machine learning and data-mining algorithm design, and content confidentiality techniques. The industrial partners will primarily offer expertise in production-grade software development, access to real-world online social network data, and access to numerous end-users through widely deployed products. UCL, London, UK University College London Computer Science AUTH, Salonica, Greece Aristotle University Department of Informatics ROMA3, Rome, Italy Università degli Studi Roma Tre Department of Engineering, Section of Applied Electronics/Biometrics and Multimedia Forensics Lab TID, Barcelona, Spain Telefonica Investigacion y Desarrollo, Scientific Group Limassol, Cyprus SignalGeneriX, LTD, R&D CYR, Nicosia, Cyprus CY.R.I.C Cyprus Research and Innovation Center Ltd R&D LST, Milton Keynes UK LSTech LTD R&D Διαδικτυακό υλικό υψηλής ποιότητας για παιδιά και νέους, Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης, Εξασφάλιση ασφαλών διαδικτυακών υποδομών και περιβάλλοντος, Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, Δίκτυα συνεργασίας – εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής συμμετοχή, Ενεργή εμπλοκή της πολιτείας και των κοινωνικών θεσμών, Ενθάρρυνση της παραγωγής δημιουργικού και εκπαιδευτικού διαδικτυακού υλικού για παιδιά, Επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα/τυπική εκπαίδευση (formal education) – δημόσια και ιδιωτική, Έρευνα και ανάπτυξη, Ευκαιρίες ανάπτυξης κουλτούρας αξιοποίησης του διαδικτύου, Νομοτεχνικό Πλαίσιο, Πιστοποίηση, Προώθηση θετικών διαδικτυακών εμπειριών για μικρά παιδιά, Ταχύτερος και συστηματικός εντοπισμός υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που διαδίδεται μέσω διά, Τεχνολογική υποδομή ερευνητικό,
Ευρωπαϊκό έργο ATS2020: Ανάπτυξη και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Μαρ. 2015
Μέχρι 01 Μαρ. 2018
Εγκεκριμένη Erasmus+ Key Action 3 - Support for policy reform - Prospective initiatives Το έργο «ATS2020: Assessment of Transversal Skills 2020» στοχεύει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών για τον 21ο αιώνα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μέσα από ένα μαθησιακό μοντέλο βασισμένο στον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού φακέλου (portfolio) για σκοπούς αξιολόγησης του μαθητή, στη βάση των κομβικών οριζόντιων δεξιοτήτων (π.χ. κριτική σκέψη, ψηφιακές δεξιότητες, αυτοαξιολόγηση). Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (Ε’ και Στ’ τάξη)  και γυμνασίου. Οι δράσεις του έργου αναμένεται να υλοποιηθούν σε τρεις φάσεις: τον σχεδιασμό του έργου και την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων (1η χρονιά), την πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία και την παρακολούθησή της (2η χρονιά), καθώς και την ανάλυση αποτελεσμάτων και τη συγγραφή εκθέσεων (3η χρονιά). Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Key Action 3 - Support for policy reform - Prospective initiatives) για 3 χρόνια και έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στα  €2.600.000. Στο έργο συμμετέχουν 17 ευρωπαϊκοί οργανισμοί από 11 ευρωπαϊκές χώρες, με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) να έχει το συντονισμό (Project Coordinator) της όλης προσπάθειας. Ειδικότερα, εμπλεκόμενοι στο εν λόγω έργο είναι υπουργεία παιδείας χωρών-μελών της Ε.Ε., ινστιτούτα εκπαίδευσης, πανεπιστήμια και άλλοι φορείς. Από την Κύπρο, στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι, μαζί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) και οι Διευθύνσεις Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στα 3 χρόνια της ζωής του έργου, οι χώρες που συμμετέχουν θα εφαρμόσουν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα το μαθησιακό μοντέλο που εισηγείται η ομάδα του έργου. Η εφαρμογή θα αξιολογηθεί και τα συμπεράσματα θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εισηγήσεις πολιτικής, καθώς η έμφαση στην τεχνολογία αλλά κυρίως στην αξιολόγηση του μαθητή και των οριζόντιων και κομβικών δεξιοτήτων, εμπίπτει στις εμφάσεις της Ε.Ε. και τους στόχους του «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Υ.Π.Π. για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, το Π.Ι. θα εργαστεί συστηματικά, σε συνεργασία με όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και όλους τους εταίρους από την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για την υλοποίηση δράσεων που θα προωθούν τη βελτίωση των μαθησιακών επιπέδων των μαθητών μας του Δημοτικού και Γυμνασίου, μέσω της καλλιέργειας κομβικών, οριζόντιων δεξιοτήτων όπως π.χ. της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας κ.ά, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες τεχνολογίες. Η εμπειρογνωμοσύνη των λειτουργών του Π.Ι. αλλά και του Υ.Π.Π. γενικότερα σε θέματα υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και τα τελικά προϊόντα του έργου, θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, στο πλαίσιο των στόχων του Υ.Π.Π. Παρεμβάσεις στη σχολική μονάδα, έρευνα δράση Κομβικές οριζόντιες δεξιότητες μαθητών ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Συντονιστής Έργου)
ΥΠΠ - ΚΕΕΑ
ΥΠΠ - Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης
ΥΠΠ - Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης


 

Cyprus Pedagogical Institute Latsia, Nicosia, Cyprus - coordinator
Ministry of Education and Culture, Nicosia, Cyprus
Centre for Educational Research and Evaluation (CERE), Nicosia, Cyprus
Danube University Krems, Krems, Austria
CVO Antwerpen, Hoboken, Belgium
Croatian Academic and Research Network, Zagreb, Croatia
Foundation of INNOVE, Tallin, Estonia
University of Tampere, Tampere, Finland
Computer Technology Institute & Press “Diophantus”, Rion Achaias, Greece
Monaghan Education Centre, (Junior Cycle for Teachers), Ireland
H2 Learning Limited, Dublin, Ireland
Centre of Information Technologies in Education, Vilnius, Lithuania
National Examinations Centre, Ljubljana, Slovenia
Ministry of Education, Science and Sport, Ljubljana, Slovenia
Educational Research Institute, Ljubljana, Slovenia
National Education Institute Slovenia, Ljubljana, Slovenia
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Santiago de Compostela, Spain

Associated partners

Ministry of Education, Estonia
Microsoft Operations Ltd., Ireland
Adobe, Belgium
Trinity College Dublin, Ireland
Welsh Assembly Government, UK

Ευρωπαϊκό έργο ΜΕΝΤΕΡ: Καθοδηγώντας μια τεχνολογικά υποστηριζόμενη παιδαγωγική ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Μαρ. 2015
Μέχρι 01 Μαρ. 2018
Εγκεκριμένη Erasmus+ Key Action 3 - Support for policy reform - Prospective initiatives Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) ανταποκρίνεται στην ανάγκη της Ευρώπης για α) εκπαιδευτικούς που να είναι σε θέση να καινοτομούν χρησιμοποιώντας ΤΠΕ στην τάξη τους και β) για νέα δεδομένα για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Με βάση τα πιο πάνω, το MENTEP παρέχει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης (SAT- Self Assessment Tool) που βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χρήση και ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία τους για να βελτιώσουν τη μάθηση των μαθητών τους (Technology-Enhanced Teaching - ΤΕΤ). Επιδιώκει να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό η χρήση ενός ερωτηματολογίου-εργαλείου αυτοαξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς αναπτύσσει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες με ασφάλεια και με τρόπο ουσιαστικό για τη διδασκαλία.   Συντονιστής του προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus +, είναι το European Schoolnet. Στο έργο συμμετέχουν 16 εταίροι από 13 χώρες Ευρωπαϊκές χώρες και οι εταίροι από την Κύπρο είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.   Ιστοσελίδα έργου: http://mentep.eun.org/   Σχετικό ενημερωτικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=SCAw_ndX3BY   Έντυπο ενημερωτικό δελτίο (σε μορφή PDF)  http://www.e-epimorfosi.ac.cy/mentep/mentep_greek.pdf   Διάρκεια: Από τον Μάρτιο 2015 μέχρι τον Φεβρουάριο 2018   Βασικές δραστηριότητες Οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν μαζί ένα κοινό εργαλείο και θα το δοκιμάσουν σε πιλοτικές εφαρμογές σε περίπου 10 χώρες. Το νέο διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης – αξιόπιστο, φιλικό προς το χρήστη και εφαρμόσιμο - θα βασιστεί σε παρόμοια υφιστάμενα εργαλεία. Οι εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιώντας το εργαλείο, θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές και υποστήριξη μέσα από εθνικές διαδικτυακές  πλατφόρμες. Θα είναι δυνατή η αναθεώρηση και προσαρμογή του τελικού εργαλείου σε μελλοντικές ανάγκες. Τουλάχιστον 1000 εκπαιδευτικοί από κάθε συμμετέχουσα χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών. Ανώνυμα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω του διαδικτυακού εργαλείου θα διευκολύνουν την παρακολούθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε ατομικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την ανάδειξη της επίδρασης του εργαλείου στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το έργο θα διερευνήσει επίσης τη σκοπιμότητα μιας Πανευρωπαϊκής πιστοποίησης για τις δεξιότητες ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.   Αναμενόμενα αποτελέσματα Ενίσχυση των δεξιοτήτων αλλά και της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην τάξη Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που είναι σε θέση να εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ Ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης Ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού επαγγέλματος Βελτίωση των δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες για επιμόρφωση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Προώθηση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στη διδακτική πράξη     Χρονοδιάγραμμα Έργου   Μάρτιος – Οκτώβριος 2015 Οκτώβριος 2015 – Μάρτιος 2016 Απρίλιος – Αύγουστος 2016 Σεπτέμβριος 2016 – Μάιος 2017 Ιούνιος 2017 – Φεβρουάριος 2018 Σχεδίαση πρωτότυπου εργαλείου Ανάλυση των υφιστάμενων εργαλείων Ορισμός του περιεχομένου του νέου εργαλείου Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου Ανάπτυξη του νέου πρωτοτύπου εργαλείου και των εθνικών πυλών/συστημάτων  υποστήριξης Δειγματοληψία από σχολεία / εκπαιδευτικούς για δοκιμές στα σχολεία Αρχική δοκιμή του εργαλείου & προσαρμογή του Εφαρμογή σε σχολεία Αξιολόγηση MOOCs και μελέτη σκοπιμότητας για πιστοποίηση   Παρεμβάσεις στη σχολική μονάδα, έρευνα δράση Ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών Εταίροι του έργου:

EUN PARTNERSHIP AISBL BRUXELLES BE  (Coordinator)
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE FUTUROSCOPE CEDEX FR
COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE & PRESS DIOPHANTUS RION ACHAIAS EL
DUM ZAHRANICNI SPOLUPRACE PRAHA CZ
FONDAZIONE BRUNO KESSLER TRENTO IT
HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SIHTASUTUS TALLINN EE
INDIRE ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA FIRENZE IT
MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA Lisboa PT
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE MADRID ES
Ministry of Education and Culture, Cyprus Nicosia CY
OPETUSHALLITUS HELSINKI FI
PAIDAGOGIKO INSTITOUTO KYPROU NICOSIA CY
SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN OSLO NO
UGDYMO PLETOTES CENTRAS VILNIUS LT
UNI-C - STYRELSEN FOR IT OG LAERING COPENHAGEN DK
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSTVO LJUBLJANA SI
‘CyberEthics GV’ - Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου CNTI Από 01 Ιαν. 2015
Μέχρι 30 Ιουν. 2016
Εγκεκριμένη ‘CyberEthics GV’ - Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Διοργάνωση εργαστηρίων/ εκπαίδευσης/παρουσιάσεων παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο Λειτουργία Γραμμής Καταγγελιών για παιδική πορνογραφία και ρατσισμό/ξενοφοβία Λειτουργία Γραμμής Βοήθειας σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου (και τους κινδύνους) από παιδιά, γονείς και ευρύτερο κοινό. CNTI
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΜΤΝ
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή για την Προστασία και Ευημερία του Παιδιού
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Πιστοποίηση eSafetyLabel ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2014
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη eSafetyLabel - EUN εκπαιδευτικοί, νέοι, παιδιά Πιστοποίηση eSafetyLabel Ενημέρωση, υποστήριξη, διάχυση ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
European Schoolnet EUN
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “SECURED” που ασχολείται με την προστασία από τις απειλές του διαδικτύου κυρίως στις κινητές συσκευές μέσω μιας καινοτόμας αρχιτεκτονικής που προτείνει. PRIMETEL PLC Από 01 Οκτ. 2013
Μέχρι 30 Σεπ. 2016
Εγκεκριμένη Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας καινοτόμας αρχιτεκτονικής που θα παρέχει το ίδιο επίπεδος ασφάλειας και προστασίας του τελικού χρήστη από τους κινδύνους του διαδικτύου ανεξάρτητα από τη συσκευή με την οποία συνδέεται στο διαδίκτυο. -Politecnico di Torino, Italy (coordinator)
-Hewlett-Packard LTD, UK (partner)
-Primetel PLC, Cyprus (partner)
-Telefonica Investigacion y ---Desarrollo SA, Spain (partner)
-United Nations Interregional Crime and justice Research Institute, Italy (partner)
-Universitat Politecnica de Catalunya, Spain (partner)
-VTT Technical Research Centre of Finland, Finland (partner)
Εκπαιδευτικό πακέτο Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2013
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ γονείς, εκπαιδευτικοί, νέοι, παιδιά Εκπαιδευτικό πακέτο Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο Διαμοιρασμός, διάχυση (έντυπη μορφή και ψηφιακή –DVD και διαδικτυακά)  Αξιοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων και πηγών ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ανάπτυξη)
ΠΙ, CNTI, ΠΣΕΠΕΠ, CYTA (διάχυση)
Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2013
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ γονείς, εκπαιδευτικοί, νέοι, παιδιά Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ Προκήρυξη του προγράμματος, σχέδιο δράσης, υποστήριξη και παρακολούθηση από συμβούλους ΠΙ, τελικές εκδηλώσεις σχολείων, τελική ημερίδα και πιστοποίηση ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Microsoft
ΠΣΕΠΕΠ
CNTI
Μικροί Εθελοντές
Διαγωνισμός Παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2011
Μέχρι 31 Αυγ. 2019
Εγκεκριμένη Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ εκπαιδευτικοί, νέοι, παιδιά Διαγωνισμός Παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές Προκήρυξη του διαγωνισμού, υποστήριξη και παρακολούθηση από συμβούλους ΠΙ, αξιολόγηση, βράβευση, διάχυση ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2010
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ εκπαιδευτικοί, νέοι, παιδιά Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο-- Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ Προκήρυξη του προγράμματος, σχέδιο δράσης σχολείων, υποστήριξη και παρακολούθηση από συμβούλους ΠΙ, τελικές εκδηλώσεις σχολείων ,τελική ημερίδα και πιστοποίηση ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά και μαθητές όλων των βαθμίδων ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2009
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη εκπαιδευτικοί, νέοι, παιδιά Βιωματικά εργαστήρια σε παιδιά και μαθητές όλων των βαθμίδων. Αίτημα από σχολεία μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΠΙ  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΥΠΠ (ΔΔΕ, ΔΜΕ, ΔΤΕΕ)
Επιμορφωτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις, εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2009
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ εκπαιδευτικοί Επιμορφωτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις, εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς Αίτημα από σχολεία μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΠΙ , προαιρετικά σεμινάρια ΠΙ, διήμερο εκπαιδευτικού, έκτακτα  ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Παρουσιάσεις διαλέξεις, εργαστήρια σε γονείς ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2009
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ γονείς Παρουσιάσεις διαλέξεις, εργαστήρια σε γονείς Αίτημα από σχολεία μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΠΙ, συνεργασία με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων και Συνομοσπονδίες Γονέων ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Σε συνεργασία και με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων
 
Διαδικτυακή πύλη με Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2009
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ γονείς, εκπαιδευτικοί, ευρύτερο κοινό, νέοι, παιδιά Διαδικτυακή πύλη με Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο  http://internetsafety.pi.ac.cy/  www.pi.ac.cy/InternetSafety  ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Ενσωμάτωση της κριτικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στα αναλυτικά προγράμματα και στις σχολικές δραστηριότητες ΥΠΠ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Από 01 Σεπ. 2009
Μέχρι 31 Αυγ. 2017
Εγκεκριμένη Προγράμματα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου - ΥΠΠ γονείς, εκπαιδευτικοί, νέοι, παιδιά Ενσωμάτωση της κριτικής αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στα αναλυτικά προγράμματα και στις σχολικές δραστηριότητες Ανάπτυξη περιεχομένου και δραστηριοτήτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΥΠΠ (ΔΔΕ, ΔΜΕ, ΔΤΕΕ) Διαδικτυακό υλικό υψηλής ποιότητας για παιδιά και νέους, Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης, σχολική παρέμβαση,
EU Kids Online CNTI Από 01 Ιαν. 2006
Μέχρι 31 Δεκ. 2018
Εγκεκριμένη Πανευρωπαϊκή Έρευνα για τις δυνατότητες και τους κινδύνους του διαδικτύου καθώς και τη χρήση του από παιδιά 9-14 ετών Δίκτυο 25 χωρών
     GERIET
     Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Ypourgeio paidias & politismou
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Paidagwgiko Kyprou
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου